Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI MIEJC NA SEANSE

 1. Wstęp na wszystkie pokazy jest wolny. Na wszystkie seanse i spotkania obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
 2. Każda rezerwacja zostanie potwierdzona mailem zwrotnym do osoby wypełniającej formularz zgłoszeniowy.
 3. Rezerwacji dokonywać można na każdy z dni festiwalowych.
 4. Rezerwację należy odebrać najpóźniej do 15 minut przed rozpoczęciem każdego seansu w kinie Cinema City przed salą nr 8, po upływie tego czasu zostanie anulowana.
 5. Rezerwacje mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku wyczerpania puli miejsc.
 6. Ilość miejsc na sali kinowej jest ograniczona.
 7. Istnieje możliwość wstępu bezpośrednio przed seansem, bez uprzedniej rezerwacji w sytuacji, kiedy pozostaną wolne miejsca na dany seans lub spotkanie.

REZERWACJE INDYWIDUALNE

 1. Rezerwacji dla osób indywidualnych należy dokonywać imiennie przez formularz znajdujący się na stronie internetowej pod tym adresem
 2. Jedna osoba dokonująca rezerwacji indywidualnej może zarezerwować maksymalnie pięć miejsc na sali.
 3. Rezerwacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby rezerwującej, adres e-mail oraz numer telefonu.

REZERWACJE GRUPOWE

 1. Rezerwacji grupowych, w tym szkolnych (powyżej 5 osób) należy dokonywać poprzez formularz znajdujący się pod tym adresem
 2. Rezerwacja grupowa musi zawierać dokładną ilości uczestników oraz imię i nazwisko opiekuna oraz jego e-mail i numer kontaktowy.

INNE

 1. Organizator nie odpowiada za zmiany w programie niezależne od niego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie festiwalu.