Oferta dla szkół


FILMY NA TEMAT – Pasmo specjalne Młodego Kina dla szkół.

Szanowni Nauczyciele,

Przedstawiamy Państwu specjalną ofertę filmową przygotowaną z Partnerem Głównym Festiwalu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Oferta skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Program filmowy, który mamy przyjemność Państwu zaproponować został wypracowany wspólnie z Kuratorium Oświaty i tematycznie zróżnicowany wedle zagadnień i problemów, jakie spotykają dzisiejszą młodzież. Filmy, które składają się na naszą propozycję poruszają następującą tematykę: wykluczenie przez zespół klasowy, cyberprzemoc, odmienność światopoglądów czy deficyt czasu spędzonego z rodziną.
Program nasz dostosowany jest do wymogów podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych.
Mamy nadzieję, że bohaterowie wyświetlanych przez nas filmów staną się dla młodych widzów jeśli nie wzorami do naśladowania, to przyczynkiem do refleksji o drugim człowieku i otaczającym świecie.

Prosimy o zgłoszenia zorganizowanych grup, nie większych niż 50 osób na wybrane filmy. Na zgłoszenia czekamy pod adresem: kontakt@mlodekino.pl.
Datę, godzinę i projekcję wybranego tytułu filmowego dostosujemy do Państwa potrzeb.

Filmy w paśmie FILMY NA TEMAT wyświetlane są bezpłatnie.

Zobacz repertuar Filmów na Temat